Loading ...

Watch Хабар 24 for free and thousands of popular TV channels around the world.

Хабар 24

Country Russian Federation
Current Timezone America/New_York

2024-02-22

00:00 Жаналыктар 00:15 Дневная смена 01:00 Жаналыктар 02:00 Prime Time 03:00 Prime Time 04:00 Жаналыктар 04:20 Экономика 05:00 Жаналыктар 05:30 Алып құрылыс 05:40 Made in KZ 05:50 Қызмет етемін! 06:00 Жаналыктар 06:30 Большая стройка 06:40 Made in KZ 06:50 т/с Честь имею! 07:00 Жаналыктар 07:30 Алып құрылыс 07:45 Білген абзал 07:50 Кезекші бөлім 08:00 Жаналыктар 08:30 Большая стройка 08:40 т/с Честь имею! 08:50 Made in KZ 09:00 ҚР Әнұраны 09:03 Жаналыктар 09:30 Алып құрылыс 09:40 Made in KZ 09:50 Қызмет етемін! 10:00 Жаналыктар 10:30 Большая стройка 10:40 т/с Честь имею! 10:50 Дежурная часть 11:00 Жаналыктар 11:30 Алып құрылыс 11:40 Қызмет етемін! 11:50 Кезекші бөлім 12:00 Жаналыктар 12:30 Большая стройка 12:40 т/с Честь имею! 12:50 Право знать! 13:00 Жаналыктар 13:30 Алып құрылыс 13:40 Қызмет етемін! 13:50 Made in KZ 14:00 Жаналыктар 14:30 Алып құрылыс 14:40 Made in KZ 14:50 Білген абзал 15:00 ҚР Әнұраны 15:03 24 KZ таңы 16:00 24 KZ таңы 17:00 24 KZ таңы 18:00 24 KZ таңы 19:00 Жаналыктар 20:00 Жаналыктар 21:00 Жаналыктар 22:00 Жаналыктар 23:00 Жаналыктар 23:15 Күн тәртібі

2024-02-23

00:00 Жаналыктар 00:15 Дневная смена 01:00 Жаналыктар 02:00 Prime Time 03:00 Prime Time 04:00 Жаналыктар 04:30 Сенат сөзі 04:40 Большая страна 05:00 Жаналыктар 05:30 Сенат сөзі 05:40 Арнайы жоба 05:50 Fact Check 06:00 Жаналыктар 06:30 Спецпроект 06:45 Digital мектеп 07:00 Жаналыктар 07:30 Дархан дала 07:45 Білген абзал 07:50 Кезекші бөлім 08:00 Жаналыктар 08:30 Большая страна 08:50 Digital мектеп 09:00 ҚР Әнұраны 09:03 Жаналыктар 09:30 Digital мектеп 09:40 Дархан дала 10:00 Жаналыктар 10:30 Большая страна 10:50 Digital мектеп 11:00 Жаналыктар 11:30 Digital мектеп 11:40 Дархан дала 12:00 Жаналыктар 12:30 Большая страна 12:50 Digital мектеп 13:00 Жаналыктар 13:30 Digital мектеп 13:40 Дархан дала 14:00 Жаналыктар 14:30 Большая страна 14:50 Digital мектеп 15:00 ҚР Әнұраны 15:03 Жаналыктар 15:25 Медицина KZ 15:40 Маңызды маман 15:50 Білімді орта 16:00 Жаналыктар 16:25 Сенат сөзі 16:40 Экологика 16:50 Право знать! 17:00 Жаналыктар 17:15 Міндет пен меже 17:30 Экосана 17:40 Stop жемқорлық 17:50 Made in KZ 18:00 Жаналыктар 18:15 Медицина KZ 18:35 Контроль поручений 18:50 Білімді орта 19:00 Жаналыктар 19:15 Медицина KZ 19:35 Сенат сөзі 19:50 Білген абзал 20:00 Жаналыктар 20:15 Экономика 21:00 Жаналыктар 21:15 Міндет пен меже 21:30 Маңызды маман 21:45 Білімді орта 21:55 Made in KZ 22:00 Жаналыктар 22:15 Сенат сөзі 22:30 Экологика 22:45 Білімді орта 23:00 Жаналыктар 23:15 Экосана 23:30 Stop жемқорлық 23:40 Сенат сөзі 23:50 Білген абзал

2024-02-24

00:00 Жаналыктар 00:15 Медицина KZ 00:35 Контроль поручений 00:45 Stop жемқорлық 01:00 Жаналыктар 01:15 Медицина KZ 01:35 Made in KZ 01:40 Білімді орта 01:50 Білген абзал 02:00 Жаналыктар 02:15 Мир 02:50 Made in KZ 03:00 Жаналыктар 03:15 Әлем 03:50 Міндет пен меже 04:00 Жаналыктар 04:30 LIVE! Мәжіліс 04:50 Білімді орта 05:00 Жаналыктар 05:20 Made in KZ 05:30 LIVE! Мәжіліс 05:50 Білген абзал 06:00 Жаналыктар 06:15 Мир 06:50 Контроль поручений 07:00 Жаналыктар 07:15 Әлем 07:50 Білімді орта 08:00 Жаналыктар 08:30 Контроль поручений 08:40 Білімді орта 08:50 Экологика 09:00 ҚР Әнұраны 09:03 Жаналыктар 09:15 Міндет пен меже 09:30 Экосана 09:40 Stop жемқорлық 09:50 Білімді орта 10:00 Жаналыктар 10:30 Медицина KZ 10:50 Stop жемқорлық 11:00 Жаналыктар 11:15 Медицина KZ 11:35 Экосана 11:45 Білімді орта 12:00 Жаналыктар 12:30 Контроль поручений 12:40 Stop жемқорлық 12:50 Экологика 13:00 Жаналыктар 13:15 Экосана 13:30 Міндет пен меже 13:40 Stop жемқорлық 13:50 Білімді орта 14:00 Жаналыктар 14:30 Мир 15:00 ҚР Әнұраны 15:03 Жаналыктар 15:15 Әлем 15:45 Маңызды маман 15:55 Fact Check 16:00 Жаналыктар 16:15 LIVE! Мәжіліс 16:35 Главный герой 16:45 т/с Честь имею! 17:00 Жаналыктар 17:15 LIVE! Мәжіліс 17:35 Алып құрылыс 17:50 Білген абзал 18:00 Жаналыктар 18:15 Fact Check 18:25 Мир 19:00 Жаналыктар 19:15 Қызмет етемін! 19:35 Маңызды маман 19:50 Білген абзал 20:00 Жаналыктар 20:15 Большая стройка 20:30 Главный герой 20:40 т/с Честь имею! 20:50 Право знать! 21:00 Жаналыктар 21:15 Заң бойынша 21:30 Fact Check 21:35 Digital мектеп 21:45 Дархан дала 22:00 Жаналыктар 22:15 По закону 22:30 Большая страна 22:45 Digital мектеп 22:55 Fact Check 23:00 Жаналыктар 23:15 Алып құрылыс 23:25 Маңызды маман 23:35 Fact Check 23:40 Қызмет етемін! 23:50 Білген абзал
20240221 20240220 20240219 20240218 20240217 20240216